Oarţa de Sus – Biserica Ortodoxă ”Sf.Apostol Toma” (TUR VIRTUAL)

Oarta de Sus motiv popular 2

Oarta de Sus motiv popular 2

Actuala biserică din Oarţa de Sus a fost construită între anii 1971-1976, şi a fost târnosită de episcopul Teofil, în data de 1 mai 1976, în Duminica Tomii.
Prima biserică din localitate, a fost ridicată în 1723, şi era construită din lemn, cu fundaţie de piatră şi nisip, fiind acoperită cu şindrilă iar hramul era cel al Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril.
În 1894 se construieşte o nouă biserică, din piatră, având 10 m lungime,10 m lăţime şi 22 m înălţimea turnului.
Dovezi legate de viaţa spirituală din sat, exista încă din secolul al XVI-lea, Oarţa de Sus fiind menţionată ca făcând parte din Mitropolia de Alba Iulia. (1571).

Statisticile din perioada 1760-1762, arată faptul că în Oarţa de Sus exista o biserică ortodoxă, un preot unit, trei familii ortodoxe şi o casă parohiala unită. “Conscripţia Legii Greceşti Neunite din Ardeal la anul 1766”, menţionează că în localitate existau 97 de credincioşi, 44 bărbaţi şi 53 femei. Următorul document, “Monografia comitatului Sălaj” 1847, specifică faptul că toţi cei 320 locuitori erau greco-catolici. În 1880, în Oarţa de Sus erau 571 credincioşi; în 1890 -: 698 credincioşi, iar în !900 – 665 credincioşi.

Iată lista preoţilor care au slujit de-a lungul anilor, în bisericile din Oarţa de Sus:.
1842-1848 Varna ZAHARIAS
!842-1848 Ioan FILIP
1848-1858 Kosta SIMEON
1877-1901 Alexandru COSTEA de Ceolt
1903-1935 Ioan LENGHEL
1935-1948 Pompei PODINA
1948-1952 Alexandru AVRAM
1953-1954 Ioan MOVILEANU
1954-1974 Ioan MIHALI
1975-1990 Vasile BANCOS
1990-1992 Tudor Ioan BECHIS
1992-1997 Maftei ANDREICA
1997- 2011 Ştefan BATIN
2011 Dumitru VLAD

Oarta de Sus motiv popular 2

Lasă un comentariu