Baia Mare – Biserica ”Sf. Apostoli Petru și Pavel” – Slujba de Înviere a Domnului 2023 (Galerie FOTO)

Iubiți frați și surori în Hristos Domnul,
Învierea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos este o certitudine, e o realitate care depășește orice realitate; ea a fost descrisă atât în Vechiul, cât și în Noul Testament. Psalmistul David, vorbind despre iubirea jertfelnică a Domnului, ne-a vestit că El este Dumnezeu Care Își iubește fiii până la sacrificiul de Sine, adică până la moartea pe Cruce. Cuvintele profetului sunt pe cât de înălțătoare, pe atât de familiale: „În ce chip miluieşte tatăl pe fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El; Că El a cunoscut zidirea noastră, adusu-și-a aminte că țărână suntem”. Cele spuse de Psalmist ne arată că, deși suntem păcătoși, slabi și neputincioși, totuși nu trebuie să fim fără nădejde. Cuvintele Psalmistului sunt un îndemn la rugăciunea adresată Tatălui ceresc, Cel Care Se milostivește spre noi, ne ajută, ne iartă și ne mântuiește prin Jertfa Fiului Său, răstignit și înviat pentru noi. Deci, Dumnezeu a răspuns la suferințele oamenilor și la rugăciunile întregii lumi, trimițându-L pe Fiul Său să moară și să învieze pentru noi. Așa se face că Fiul Tatălui a intrat în lumea noastră și a purtat slăbiciunile noastre, împlinind pentru noi ceea ce singuri n-am fi putut realiza niciodată. Deci, luând asupra Sa păcatele noastre, Mântuitorul Hristos S-a răstignit pe Cruce, a fost pus în mormânt și a treia zi a înviat din morți.
El a fost sacrificat ca un Miel nevinovat și a biruit moartea ca un Dumnezeu atotbiruitor. În felul acesta, Domnul slavei ne-a redeschis drumul spre comuniunea în iubire cu Dumnezeu Tatăl în Duhul Sfânt. În urma acestei răscumpărări, noi am devenit fii adevărați ai Tatălui în Iisus Hristos, Fiul Său și moștenitori ai vieții veșnice. Mai mult, Domnul Iisus Hristos, prin Răstignirea și Învierea Sa, ne-a făcut chiar dumnezei după har, făcându-ne asemenea lui Dumnezeu, cum zice Psalmistul că doar: „Dumnezei sunteţi şi toţi fii ai Celui Preaînalt”. Rezultă de aici că, la vremea când omenirea nu se mai aștepta să fie eliberată de robie, tocmai atunci Dumnezeu Cuvântul a ridicat-o din moarte la viață și a mutat-o de pe pământ la cer.
Este foarte important pentru noi să înțelegem și să credem că Mântuitorul Iisus Hristos a biruit întunericul și păcatul, făcându-Se din puternic slab și din nemuritor muritor, pentru a lua asupra Sa slăbiciunea și moartea noastră, ca în iubirea Lui dumnezeiască să distrugă germenele morții și să ne ofere învierea Sa.
Preaiubiți frați și surori,
Datorită Jertfei iubitoare și mai ales Învierii biruitoare, suntem astăzi îndemnați să credem în Dumnezeu Mântuitorul nostru Cel Atotputernic și să înțelegem iubirea Tatălui față de noi, care este desăvârșită față de noi. Pentru că ne-a iubit, pentru aceea a suferit, S-a răstignit și a murit ; pentru că ne-a iubit a înviat și S-a preamărit. Din mormânt, ca dintr-o cămară a ieșit Mirele Bisericii, Iisus Hristos ca un Biruitor ; pe noi ne-a înviat și la viață veșnică ne-a dat. Să-I mulțumim mereu și în toate pentru lucrarea Lui cea minunată față de noi ; să-L preamărim pe Domnul, Iubitorul de oameni Dumnezeul întrupat, Care din mormânt ne-a scos și la ceruri ne-a ridicat. Să ne ridicăm și noi mintea din gheena păcatelor noastre ; să revenim și noi din păcat și din moarte la viață ; să trăim cu bucurie sfântă în calitatea nouă de fiii ai Învierii și să-L slăvim mereu pe Domnul, Dătătorul Vieții celei veșnice. Să-I strigăm cu credință : Hristos din morți a înviat ! A înviat! A înviat! Cu moartea pe moarte a călcat! Și nouă, celor din morminte, viață ne-a dăruit. Amin!
„Pacea lui Dumnezeu, care covârşeşte orice minte, să păzească inimile voastre şi cugetele voastre, întru Hristos Iisus, Domnul cel înviat și preamărit”. Amin.
Sărbătoarea Învierii Domnului să vă aducă lumină, bucurie, dragoste și pace în suflete tuturor!
Slăvitul și Dumnezeiescul praznic al Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos să vă lumineze casa și familia, să vă sfințească și împodobească viața și sufletul și să vă umple de bucuria pe care au avut-o Maica Domnului, Sfinții Apostoli și Minorosițele Femei când L-au văzut pe Domnul înviat din morți a treia zi.
Cu adevărat Hristos a Înviat!

Lasă un comentariu